Workshopprogramma CEOB

Woensdag 24 januari 2018

 

10.00 – 10.30u  Steeds meer muziek in de klas door Miklós Kuijper van Méér Muziek in de Klas.

Stichting Méér Muziek in de Klas maakt zich sterk voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Wat zijn de activiteiten van de stichting? Waarvoor kunnen het onderwijs en culturele instellingen bij Méér Muziek in de Klas terecht? Na deze presentatie ben je helemaal op de hoogte.  

10.45 – 11.15u  Maar hoe dan? - Het creatief proces centraal door Marijke Schäuikes van Plein C.

Veel leerkrachten willen procesgericht werken i.p.v. productgericht. Maar hoe pak je dat aan? In 30 minuten krijg je een power intro op een langere workshop die Plein C kan geven over dit onderwerp. Via de cirkel van het creatief proces is het mogelijk een opzet te maken voor een les, waarmee je als leerkracht de volgende dag praktisch aan de slag kunt

11.30 - 12.00u CmK Leergemeenschappen door Ronald Kox van het  LKCA.

In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft het LKCA de verantwoordelijkheid om de kennisdeling op dit gebied op landelijk niveau te stimuleren en te ondersteunen. Dit gebeurt de komende vier jaar in de vorm van leergemeenschappen. In deze workshop beschrijven we kort de karakteristieken van een leergemeenschap, de rol van de moderator, digitale middelen en hoe ver we zijn met de ontwikkeling van de ondersteuning.

12.15 – 12.45u  Mediakunst en erfgoed in het onderwijs: kijk eens wat er kan! door het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Hoe maak je cultuuronderwijs laagdrempelig en boeiend voor kinderen? Door aan te sluiten bij de wereld om hen heen. Een wereld die gedomineerd wordt door media en waarin kinderen dagelijks bezig zijn met de nieuwste technologieën, film en fotografie. Of kies voor de wereld die letterlijk voor het oprapen ligt: het lokale erfgoed in de omgeving van kinderen. Maar hoe breng je mediakunst en erfgoededucatie in de praktijk? Laat je tijdens deze workshop inspireren door praktische lesideeën die je morgen in je klas kan inzetten. 

12.50 - 13.20u   Social Design

In de workshop Social Design gaat het over hoe je als leerkracht de principes van Design Thinking in de les kan gebruiken. Design Thinking is een methode om het creatief denken van leerlingen te stimuleren. Onze workshop Social Design gaat over het bedenken/ontwerpen van creatieve oplossingen voor veelal sociale vraagstukken. Vaak verrassende problemen zijn het uitgangspunt in de zoektocht naar innovatieve en originele oplossingen. Het is een flexibele methode die goed toe te passen is binnen projectmatig werken. Het doet op veel vlakken een beroep op de leerling, waardoor het helpt in het realiseren van betekenisvol onderwijs.

13.00 – 13.30u  Actuele ontwikkelingen po & vo door Ronald Kox van het LKCA.Welke ontwikkelingen spelen op dit moment een rol bij cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe staat het met Onderwijs2032, dat tegenwoordig curriculum.nu heet? Wat mogen we de komende tijd nog verwachten en op welke manier kunnen we daar rekening mee houden? In deze workshop word je meegenomen langs de meest recente ontwikkelingen en krijg je een kort overzicht van wat er speelt.

13.45 – 14.15u  Vakoverstijgend werken met cultuuronderwijs door Jantine van der Meijden en Debby Bos-Merién van Kunstgebouw.

De workshop start met een interactieve presentatie over manieren van vakoverstijgend werken. Daarna ga je kort aan de slag met de Cultuur|Connector. Met dit handige hulpmiddel leg je verbinding tussen cultuuronderwijs en het curriculum door twee vragen te beantwoorden: Waar sluit dit cultuurproject bij aan? En hoe pas ik het in? Zo krijgt een cultuurproject een logische plek binnen de school.

13.50 - 14.20u   Start met ZangExpress!

Wie investeert in zingen investeert in muziek, maar stiekem ook in andere, cognitieve vakken en saamhorigheid in de klas. Kinderen die muziek maken zijn gelukkiger en leren gemakkelijker. In deze interactieve kennismakingsworkshop krijgt u een voorproefje van hoe dat werkt en nieuwe inzichten, energie en inspiratie voor muziek maken op school! 

 

Donderdag 25 januari 2018

 

10.00 – 10.30u  Cultuureducatie in het vmbo: Nieuwe regeling met groot bereik door het  Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie blijft zich inzetten voor betere cultuureducatie in het vmbo. Daarom is er een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld. Bijzonder hieraan is dat vmbo-scholen zelf de aanvrager zijn. Het Fonds hoopt zo meer scholen en leerlingen te bereiken om in samenwerking met een culturele instelling cultuureducatie vanzelfsprekend te maken voor leerlingen in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. In deze sessie presenteert het Fonds de regeling aan de hand van inspirerende voorbeelden en ga je in gesprek over de mogelijkheden en kansen voor het onderwijs. 

Vanaf maart 2018 kunnen scholen binnen het vmbo, praktijkonderwijs en vso subsidie aanvragen bij dit fonds.

10.45 – 11.15u  Muziek bij het LKCA door Gert Bomhof en Chantal de Bonth

Muziek in de klas is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Vooral zingen is daarbij een belangrijk onderdeel. In deze sessie maak je kennis met wat het LKCA op dat terrein te bieden heeft en worden praktische tools aangereikt om de volgende dag direct mee aan de slag te gaan. 

11.30 - 12.00u  Cultuurkaart – een update door Jennet Sintenie van CJP

De Cultuurkaart is al bijna 10 jaar een begrip in het voortgezet onderwijs. Voor zowel de financiering zelf als voor het vak waarvoor de financiering oorspronkelijk voor bedoeld was zijn het roerige tijden geweest. In een interactieve sessie gaan we in op: Hoe gaat het nu met de Cultuurkaart? Hoe past het middel nog steeds bij het vak en wat zijn de kansen voor de toekomst? 

12.15 – 12.45u  CKV in havo en vwo door Marie-José Kommers van het  LKCA

Het vernieuwde CKV is afgelopen september van start gegaan. Wat zijn de eerste geluiden en ervaringen en wat was ook al weer de opzet en de nieuwe rol voor culturele instellingen? In deze sessie wordt je meegenomen in de laatste stand van zaken

12.20 - 12.50u   Social Design

In de workshop Social Design gaat het over hoe je als leerkracht de principes van Design Thinking in de les kan gebruiken. Design Thinking is een methode om het creatief denken van leerlingen te stimuleren. Onze workshop Social Design gaat over het bedenken/ontwerpen van creatieve oplossingen voor veelal sociale vraagstukken. Vaak verrassende problemen zijn het uitgangspunt in de zoektocht naar innovatieve en originele oplossingen. Het is een flexibele methode die goed toe te passen is binnen projectmatig werken. Het doet op veel vlakken een beroep op de leerling, waardoor het helpt in het realiseren van betekenisvol onderwijs

12.40- 13.10u    Start met ZangExpress!

Wie investeert in zingen investeert in muziek, maar stiekem ook in andere, cognitieve vakken en saamhorigheid in de klas. Kinderen die muziek maken zijn gelukkiger en leren gemakkelijker. In deze interactieve kennismakingsworkshop krijgt u een voorproefje van hoe dat werkt en nieuwe inzichten, energie en inspiratie voor muziek maken op school! 

13.00 – 13.30u  Actuele ontwikkelingen po & vo door Josefiene Poll van het LKCA

Welke ontwikkelingen spelen op dit moment zoal een rol voor cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs? Hoe staat het met Onderwijs2032, dat tegenwoordig curriculum.nu heet? Wat mogen we de komende tijd nog verwachten en op welke manier kunnen we daar rekening mee houden? In deze workshop word je meegenomen langs de meest recente ontwikkelingen en krijg je een kort overzicht van wat er speelt.

13.45u – 14.15u  'De Veerkieker'; een onderwijskundige verrijking voor het basisonderwijs in de Stellingwerven door Willy Bergsma en Marjolein Spitteler.

De leerlingen in deze landelijke hoek in Friesland krijgen de kans hun eigen streektaal (het Stellingwarfs), het bijzondere landschap ( veen en turf) en de lokale geschiedenis kunstzinnig te beleven. Uitgangspunt van de Veerkieker is dat elke basisschoolleerling aan het eind van zijn schoolperiode alle natuur-en cultuurinstellingen heeft bezocht en dat de leerling met behulp van kunstenaars zo het hele erfgoedverhaal van de stellingwerven heeft beleefd en zich er bewust van blijft.