LKCA: Bredere cultuurvisie nodig voor vertrouwen in de toekomst

LKCA geeft op haar website een reactie op het regeerakkoord van kabinet Rutte III. 

"Uit het nieuwe regeerakkoord spreekt het belang van cultuureducatie en de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen. Dat is goed nieuws. Maar de waarde van kunst en cultuur reikt veel verder dan het aankomend kabinet nu in het regeerakkoord beschrijft. Cultuureducatie en –participatie kunnen bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Voor gefundeerd vertrouwen in de toekomst is een bredere visie op kunst en cultuur noodzakelijk."

Lees het volledige artikel op de website van LKCA.