Feiten en cijfers

Gemiddeld ontvangt de CEOB ongeveer 1.600 bezoekers per editie. Ruim de helft van de bezoekers zijn ICC’er of leerkracht PO. De andere helft bestaat voornamelijk uit docenten VO, MBO en HBO.

‘Ik heb al meerdere CEOB-beurzen bezocht. Elke keer weer koop ik cultuur in voor mijn school’ 

Ongeveer de helft van de bezoekers besteedt een dagdeel aan de beurs en ruim een kwart zelfs tot een hele dag.  Twee derde van de bezoekers volgt presentaties of workshops op de CEOB.

‘Een aantal workshops bezoek ik zelf. Dan kan ik direct beoordelen of de invulling bij ons past. Vaak leg ik dan contact met de aanbieder om zijn aanbod af te nemen’

De ervaring leert dat een bezoeker 4 à 5 nuttige gesprekken per uur kan voeren op de beurs. De CEOB is in twee dagen tijd totaal 14 uur geopend.  60% bezocht de beurs in 2016 voor het eerst, 40% heeft de beurs ook voorgaande jaren bezocht. De laatste editie heeft wederom een hoog cijfer gekregen. Bezoekers geven de Cultuur en Onderwijsbeurs een 7,4

'De CEOB ga ik in januari zeker bezoeken. Samen met mijn collega's ben ik verantwoordelijk om cultuur voor het schooljaar 2018-2019 in te kopen'