Exposant CEOB

Naam organisatie: Schoolstudio
Plaatsnaam: Haarlem
Straatnaam: Leliestraat
7
Telefoonnummer: 0617595476
Websiteadres: www.schoolstudio.nl
E-mailadres: info@schoolstudio.nl
Omschrijving bedrijf:
Creatieve mediaprojecten voor PO, VO, S(B)O en VSO. Studiedagen en coaching op het gebied van nieuwe media en mediawijsheid. Ontwikkeling van doorgaande lijnen en lesmaterialen op maat #digitale geletterdheid #21eeeuwsevaardigheden #talentontwikkeling