Exposant CEOB

Naam organisatie: LKCA
Plaatsnaam: Utrecht
Straatnaam: Postbus
452
Telefoonnummer: 030 - 7115100
Websiteadres: www.lkca.nl
E-mailadres: petraboon@lkca.nl
Omschrijving bedrijf:
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten.
Dat doen wij door professionals en bestuurders in ons vakgebied te ondersteunen met kennis.