Bezoeker

Bezoek CEOB 2018
Cultuur- en Onderwijsbeurs CEOB is de ultieme gelegenheid om u te verdiepen in het educatieve cultuuraanbod voor onder meer basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Hier doet u nieuwe inzichten en inspiratie op en kunt u zelfs ter plekke het lespakket voor uw school samenstellen. Het grote aanbod van de vele cultuuraanbieders geeft een compleet beeld van de mogelijkheden op het gebied van cultuuronderwijs. Denk aan musea, theater, dans, muziek, film, erfgoed, beeldende kunst, toneel, musical, cabaret, historie en workshops.

Doelgroep Cultuur- en Onderwijsbeurs
CEOB is een vakbeurs voor onder andere ICC’ers, vakdocenten CKV, vakdocenten Muziek en Drama, cultuurmakelaars en –bemiddelaars en onderwijsadviseurs. Kortom, iedereen die op educatief gebied actief is met cultuur in de breedste zin van het woord. Zowel in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO, HBO, Onderwijsbegeleidingsdiensten en educatief medewerkers van Nederlandse gemeenten.

Meer bezoekersinformatie leest u hier.