ArtEZ programma Kunsteducatie in transitie

 

“Kunsteducatie in transitie”

Wat zijn de kernwaarden van de kunstdocent van nu? Welke tendensen zijn er in de kunsten en hoe ga je daar in je onderwijs mee om? Hoe bereid je studenten voor op het kunstonderwijs van de toekomst? Deze vragen komen op woensdag 24 januari 2018 aan bod in het programma dat de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van ArtEZ Arnhem presenteert.

 

11.00 – 11.45 uur:    De kunstdocent van nu – ArtEZ: Allard Koers en Elsbeth Veldpape

 

Landelijk wordt er gewerkt aan nieuwe eindtermen voor de kunstvakdocentenopleidingen, waarin meer ruimte ontstaat voor profilering en specialisatie. Wat betekent deze ruimte voor het curriculum van de opleiding DBKV? Welke mogelijkheden ontstaan er voor studenten? En wat kan het werkveld straks van de nieuw opgeleide collega verwachten? Elsbeth Veldpape en Allard Koers schetsen de nieuwe kaders en gaan in gesprek met de zaal over kernwaarden van de kunstdocent anno nu.

 

12.00 – 12.30 uur:    Kunst & techniek in de klas – ArtEZ: Luca van Slagmaat

 

Kunst en techniek worden steeds vaker in relatie tot elkaar besproken. Maar wat kunnen ze concreet in het onderwijs betekenen? Luca van Slagmaat presenteert een project met studenten van jaar 1 van de opleiding waarin kunst en techniek worden ingezet om aan de slag te gaan met sociale vraagstukken. Het project is opgezet in samenwerking met KunstLAB Arnhem. De KunstLAB-visie verwoord in een TED-talk: https://www.youtube.com/watch?v=BCUKdWd_hZg.

 

12.45 – 13.30 uur:    Activerend kunst kijken – ArtEZ: Willemien Cuijpers

 

Kunst kijken kan door verschillende werkvormen zeer activerend werken. Willemien Cuijpers laat deelnemers deze didactiek zelf ervaren zodat deze vervolgens zelf kunnen worden toegepast in de les. Aan bod komt onder meer het ‘Docent Ontwikkelteam’ (DOT) dat DBKV organiseert samen met de Radboud Docenten Academie. Activerend kunst kijken speelt daarin een centrale rol, met name in relatie tot het nieuwe CKV examenprogramma.

 

13.45 – 14.15 uur:     Media en engagement – ArtEZ: studenten DBKV

 

Hoe ga je om met maatschappelijke thema’s in de klas? Hoe benut je nieuwe media op inhoudelijk aantrekkelijke wijze? Studenten presenteren innovatieve lessenseries op het gebied van media en engagement. Hier wordt onder andere gebruik gemaakt van het principe van ‘Flipping the Classroom’. 

 

 

Allard Koers (hoofd DBKV) is inleider en moderator van het programma.